Sleep in Room มีจำนวน 6 ห้อง คือ กวาง,ยีราฟ,ม้าลาย,เสือ,เพนกวิน,หมี (โซนวิวต่ำ)

  • ต.ค., พ.ย., ธ.ค., ม.ค., ก.พ. วันอาทิตย์-วันศุกร์ ราคา1,500 บาท/2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า  **วันเสาร์ ราคา 1,800 บาท/2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า**
  • High Season 26 ธ.ค. - 1 ม.ค. (ของทุกปี) ราคา 2,300 บาท/2ท่าน พร้อมอาหารเช้า
  • มี.ค. - ก.ย. วันอาทิตย์-วันศุกร์ ราคา 1,000 บาท/2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า  **วันเสาร์ ราคา 1,300 บาท/2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า**
  •  เสริมได้ 1 ท่าน 500 บาท/ห้อง  **พร้อมอาหารเช้า**

สิ่งอำนวยความสะดวก
TV LCD 29" เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่น เตียง 6 ฟุต พร้อมเครื่องนอนเทียบเท่าโรงแรม wifi

หมายเหตุ 

  • ห้ามนำสัตว์เสี้ยงเข้าพัก
  • ห้ามประกอบอาหารทุกชนิด
  • งดส่งเสียงดังและเล่นดนตรี
ห้องยีราฟ ห้องกวาง ห้องเสือ
ห้องแพนกวิน ห้องหมี ห้องม้าลาย